Wat valt er onder bedrijfsafval en wat doe je ermee?

Wat valt er onder bedrijfsafval en wat doe je ermee?

Elk bedrijf produceert afval. Ondernemingen zijn gebonden aan enkele regels omtrent de verwerking van dit bedrijfsafval. Je leert er alles over in dit artikel.

Wat is bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is al het afval dat een bedrijf produceert. Dit gaat erg breed. Volgende zaken vallen bijvoorbeeld onder deze term:

·         Restafval van een normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld briefpapier en etensresten)

·         Gesorteerd afval (bijvoorbeeld papier en glas)

·         Bouwafval (bijvoorbeeld tenen, hout en isolatiemateriaal)

·         Chemisch afval (bijvoorbeeld olie, accu’s en medisch afval)

·         Productresiduen (bijvoorbeeld schroot en granulaat)

Zoals je ziet vallen er verschillende afvalsoorten onder de noemer bedrijfsafval. Het gaat niet alleen om voedselresten uit de lunchruimte en printmateriaal, maar ook om reststoffen uit een productieproces. Dat maakt de verwerking zeer complex.

Wat doe je met bedrijfsafval?

Scheiden

Een eerste belangrijke stap in het verwerken van bedrijfsafval is het scheiden ervan. Dit maakt een recyclage mogelijk. Welk afval je moet scheiden en hoe je dit doet, hangt af van je situatie.

Voorzie telkens aparte afvalbakken. Voor grotere volumes heb je per afvalstroom een rolcontainer of gesloten container nodig.

Tip: duid je werknemers op het belang van een goede afvalscheiding. Hang informatieborden op of organiseer een infosessie om hen de juiste reflex aan te leren.

Afvoeren

De afvoer van het bedrijfsafval doe je waarschijnlijk niet zelf. Voor de ophaling reken je op een afvalverwerkend bedrijf zoals Remondis. Dit bedrijf levert de nodige afvalbakken en containers, en zal deze tijdig ophalen. De ophaalfrequentie spreek je onderling af, afhankelijk van je noden.

Opgelet: voor sommige gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, moeten extra voorzorgsmaatregelen genomen worden voor het transport.

Beperken

Een doorgedreven afvalscheiding is goed. Maar afval voorkomen is nog beter. Er zijn verschillende manieren om de hoeveelheid bedrijfsafval te beperken:

· Vermijd producten die je slechts eenmalig gebruikt, zoals wegwerpbekers en zilverpapier, en vervang ze door duurzamere alternatieven, zoals glazen/mokken en brooddozen.

· Werk zoveel mogelijk digitaal, zodat je minder documenten moet afdrukken.

· Kies voor leveranciers die herbruikbare of biologische afbreekbare verpakkingen gebruiken.

· Bekijk of er in het productieproces ruimte is voor het hergebruik van stoffen, preparaten of andere producten.

· Door oude machines en apparaten te repareren voorkom je dat ze op de afvalberg belanden.

3 redenen om minder te vervuilen

Minder bedrijfsafval produceren levert een paar interessante voordelen op:

1. Kostenbesparing. Afval verzamelen, sorteren en verwerken brengt een flinke kost met zich mee. Vooral wanneer het gaat om grote volumes en gevaarlijke stoffen. Door simpelweg minder afval te produceren, verlaag je deze kosten. Dat komt je bedrijfswinst ten goede.

2. Imago. Een efficiënt afvalbeheer draagt bij aan je imago. Tegenwoordig laten veel consumenten zich leiden door de ecologische impact van producten. Door bijvoorbeeld een gerecycleerde verpakking te gebruiken, overtuig je deze mensen. Afvalvermindering zorgt dus voor een groener imago.

3. Ecologie. Tenslotte is er het ecologische aspect. Een volledig hergebruik van bedrijfsafval is onmogelijk. Er ontstaat altijd vervuiling. Door de hoeveelheid bedrijfsafval te verminderen verklein je de ecologische voetafdruk van je onderneming. Je werkt dus mee aan een groenere toekomst voor toekomstige generaties.