De belangrijke verschillen tussen accountancy en controlling

De belangrijke verschillen tussen accountancy en controlling

In de financiële wereld draaien de tandwielen van succes rond nauwkeurige cijfers en strategisch beheer van middelen. Binnen dit domein spelen twee cruciale functies een prominente rol: accountancy en controlling. Hoewel beide disciplines nauw verband houden met financiële informatie, vervullen ze verschillende rollen en doelstellingen. In dit blog vertellen we je meer over deze twee vakgebieden en welke verschillen er zijn tussen accountancy en controlling, zodat je hier een duidelijk beeld van krijgt. Lees snel meer!

Wat is accountancy?

Accountancy, ook wel bekend als boekhouding, is een essentiële tak van financiën die zich richt op het vastleggen, organiseren en rapporteren van financiële transacties en gegevens van een organisatie. Het primaire doel van accountancy is het creëren van een nauwkeurige financiële weergave van de bedrijfsactiviteiten, inclusief inkomsten, uitgaven, activa en passiva. Accountants zijn verantwoordelijk voor het opstellen van financiële overzichten, zoals de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht. Ze zorgen ervoor dat de financiële gegevens voldoen aan de wettelijke vereisten en boekhoudnormen. Bekijk hier alle accountants vacatures!

Wat is controlling?

Controlling, ook wel bekend als management control of bedrijfsbeheersing, omvat het plannen, monitoren en sturen van de financiële activiteiten en prestaties van een organisatie om haar strategische doelen te bereiken. In tegenstelling tot accountancy, richt controlling zich niet alleen op historische gegevens, maar ook op het beïnvloeden van toekomstige beslissingen en resultaten. Controllers analyseren financiële gegevens om trends en patronen te identificeren, stellen budgetten op, evalueren investeringsmogelijkheden en bieden waardevolle inzichten om de prestaties van de organisatie te optimaliseren. Bekijk hier alle controlling vacatures op Finture Careers!

Verschillen tussen Accountancy en Controlling

En dan nu de verschillen tussen deze twee vakgebieden. Deze hebben we hieronder voor je in kaart gebracht.

Focus en doel

Accountancy richt zich op het vastleggen en rapporteren van financiële transacties om een nauwkeurig beeld van de financiële positie van het bedrijf te bieden.

Controlling richt zich op het sturen van bedrijfsactiviteiten en het begeleiden van besluitvorming om strategische doelen te bereiken.

Tijdsperspectief

Accountancy heeft voornamelijk een historisch perspectief, waarbij het zich richt op het verleden en het vastleggen van gebeurtenissen.

Controlling heeft zowel een historisch als toekomstgericht perspectief, waarbij het analyseert wat er is gebeurd en hoe dat de toekomst kan beïnvloeden.

Werkzaamheden

Accountants verzamelen, organiseren en registreren financiële gegevens en stellen financiële overzichten op.

Controllers analyseren gegevens, ontwikkelen budgetten, voeren kostenanalyses uit en bieden strategische aanbevelingen.

Doelgroep

Accountancy is gericht op externe belanghebbenden zoals investeerders, crediteuren en belastingautoriteiten.

Controlling richt zich voornamelijk op interne belanghebbenden, zoals het management en bestuur, om de operationele efficiëntie te verbeteren.

In essentie vullen accountancy en controlling elkaar aan binnen de financiële wereld. Terwijl accountancy de basis vormt voor het registreren van financiële informatie, biedt controlling het gereedschap om deze gegevens om te zetten in strategische inzichten en beslissingen. Samen spelen ze een vitale rol in het beheer en de groei van organisaties in het complexe landschap van de hedendaagse bedrijfswereld.